You are here

VIT - voda i tehnika d.o.o.

Mesto: 
Brendovi: 

Preduzeće za inženjering i poslovne usluge u oblasti hidrogradnje i vodoprivrede.

Projektovanje hidromašinskih instalacija za sve vrste bazena od porodičnih do akvaparkova.
Nadzor nad građevinskim radovima na izgradnji bazena i rekreacionih centara.
Nabavka i montaža kompletne opreme i materijala za sve vrste bazena i fontana.
Održavanje i servisiranje opreme na svim vrstama bazena.
Nabavka i isporuka materijala, opreme za bazene i prateće objekte.