You are here

ESCORPI d.o.o.

Mesto: 
Brendovi: 

ESCORPI d.o.o. je zvanični operater za upravljanje neopasnog otpada na teritoriji Srbije, sa dozvolom Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Naša ideja je da preuzimamo od Vas folije koje su sortirane kao otpad, ambalažni otpad u vidu kartona, belig papira, arhiva, pet ambalaža, palete i dr.

Ono sto ste do sada bacali, mi smo spremni da otkupimo od vas po vrlo atraktivnim cenama, pogotovo za foliju. U zavisnosti od količine koja bi se skupila na mesečnom nivou, Vi bi ste na svom otpadu zarađivali i ujedno se rešavali otpada. Uglavnom skupe se količine koje sve firme u novčanom smislu na mesečnom nivou iznenade.

ESCORPI d.o.o. ima stratešku saradnju sa Bugarskom firmom Unitrade, Papir servisom Beograd, Vaseko, Greentech, Lafranzom, imamo sklopljene ugovore sa Javnim komunalnim preduzećima Beograd, Novi Sad, imamo otkupne centre Beograd Vinča, Srpska Crnja, Pirot, u martu otvaramo u Subotici otkupni centar, naša namera je da uključimo i Jagodinu sa pravnim licima koji bi ostvarili saradnju sa nama.